Intel Core i5 2500 (3.70GHz/ 6M Cache/ Socket 1155)

Giá: 700.000₫ Còn hàng

Loại Cpu Intel - Core i5 2500
Socket type Intel - Socket 1155
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ) 32 nm
Codename (Tên mã) Intel - Sandy Bridge
Số lượng Cores 4
Số lượng Threads 4
CPU Speed (Tốc độ CPU) 3.30GHz
Bus Speed / HyperTransport 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2.5 Gb/s)
L3 Cache 6 MB
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W) 95
Max Temperature (°C) 72.59
Advanced Technologies

• AMD Turbo CORE

• Intel Virtualization (Vt-x)

• Intel Virtualization for Directed I/O (VT-d)

• Intel Trusted Execution

• Enhanced Intel SpeedStep

• 64 bit

• Idle States

• Execute Disable Bit

• Thermal Monitoring Technologies